Slim meedenken over ruimte

Voor het evalueren van uw huidige huisvesting, of het slim ontwikkelen van uw nieuwe huisvesting. Gespecialiseerd in mens-gebouw interactie en adviseur op gebied van interieur architectuur. Van inventarisatie tot (concept)ontwerp. Aan opdrachtgevers zijde.

• huisvestingsevaluatie • werkplekbelevingsonderzoek • bezettingsgraadonderzoek • referentie/benchmarking • expertinterviews • diepte-interviews • PVE • kantoorconcepten • creatieve sessies • concept ontwerp • moodboards • uitvoeren/doorvoeren aanpassingen • begeleiding ontwerpproces • begeleiding (af)bouwproces • oplossingen vinden voor problemen waar niemand raad mee weet • NEN 2580 metingen •Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , | Comments Off